staat boerderij ziektekostenverzekering offerte http://hollandpillen.com/kamagra/ Samsung galaxy tablet 2 10.1 gevallen

Filmclub mannetje LL

  • 20 02 18 slide
  • 27 02 2018 slide
  • 06 03 18 slide
  • 03 04 18 slide
  • 07 04 18 slide
  • 20 februari: Themafilm: Op zoek naar je roots / Het Gasthuis / 20.00 uur
  • 27 februari: Milieuavond over de invloed van de opwarming van de aarde. Organisatie i.s.m. Energie Coöperatie Schijndel / Het Gasthuis / 20.00 uur
  • 6 maart: A United Kingdom / City theater / 20.30 uur
  • 3 april: Tulipani / City theater / 20.30 uur
  • Zaterdag 7 april: Vele hemels boven de zevende / Het Gasthuis / 20.00 uur

Nieuwe podium accommodatie in 't Spectrum
Op 7 december 2017 is de volledige Gemeenteraad van Meierijstad accoord gegaan met de bouw van de podiumaccommodatie in 't Spectrum.
Filmclub Schijndel is heel blij dat het podium eindelijk na ruim 20 jaar wordt gerealiseerd.

STAPPENPLAN
Januari/Februari 2018: bouwvoorbereiding
Maart 2018 start bouw podiumzaal
Juli 2018: oplevering podiumzaal
September 2018: ingebruikname podiumzaal

Podiumacc Bib
Bericht uit het Brabants Dagblad van 14-04-2010

Impressie verdiepingImpressie zaal vanaf toneel film

Definitief ontwerp podium accommodatie 't Spectrum 2017 (250 stoelen, vaste tribune)

Wens van Filmclub Schijndel
Vertonen met DCP en niet via dvd/blu-ray

Filmclub Schijndel is blij dat er eindelijk een podium accommodatie komt in Schijndel. Een vlakkevloerzaal met 250 stoelen.
De komende maanden zullen de potentiële gebruikers met het bestuur van het 't Spectrum in gespek gaan voor afstemming en behoefte. De potentiële gebruikers bepalen mede het succes van de exploitatie. Filmclub Schijndel heeft regelmatig contact met de gemeente over het optimaal vertonen van films in de nieuwe accommodatie. Ook heeft de Filmclub gesprekken gevoerd met alle politieke partijen om haar nadrukkelijke wens op tafel te leggen. En met succes!

Filmclub Schijndel bestaat 24 jaar en vertoont jaarlijks 40 films waarvan 10 in het City theater, telkens op dinsdagavond. Deze films worden geprojecteerd met een beamer op een projectiescherm van 8 meter breed (City) en Het Gasthuis (4,5 meter breed). De films staan op een dvd of blu-ray. Aangezien de beschikbaarheid van films op dvd/blu-ray al jaren terugloopt en de kwaliteit te wensen overlaat heeft de Filmclub de nadrukkelijke wens om in de nieuwe podiumaccommodatie films te projecteren met een DCP projector.

Samenwerken/verbinding
De Filmclub vindt samenwerking met andere groeperingen in Schijndel belangrijk. Film is een uitstekend medium om verbinding te zoeken. Hieronder een opsomming van de samenwerkingen van de afgelopen 12 jaar. 
Welzijn de Meierij (o.a. dementie)
Vluchtelingenwerk
Bibliotheek Meierijstad Schijndel (boekverfilming)
Het Elde College
KBO (20 filmvertoningen overdag)
De Wereld woont in Schijndel / film, dans, eten en muziekavond met dorpsgenoten afkomstig uit Syrië, Iran, Oezbekistan, Indonesië, Vietnam, Senegal, Peru, China, India, Tsjetsjenië en Marokko.
1 Ander festival (Cultuur en muziek)
Lang zullen ze lezen 
Fairtrade groep Schijndel (films over eerlijke handel)
Energie Coöperatie Schijndel (milieufilms)
Spirituele projecten (jaarlijkse filmavonden met lezing)
KEG (Film en Kunst - De Wereld is Groter dan Schijndel)
Parochie Sint Servatius (2 vertoningen in de Sint Servatiuskerk met de film 'Into Great Silence')

Vertonen via een DCP projector
Barco DP2K 20C picture1 0

DCP projector
DCP staat voor Digital Cinema Package. Een DCP bestaat uit een aantal digitale bestanden die op een zeer specifieke manier zijn samengesteld om zo te kunnen worden afgespeeld op een Digital Cinema Server. Die server stuurt je film naar de digitale projector.

Projectie via een DCP is standaard in bioscopen en filmhuizen. Zo ook in de Verkadefabriek in Den Bosch, de Blauwe kei in Veghel en de Pul in Uden.

Filmclub Uden de Pul
Filmclub op bezoek bij filmhuis de Pul in Uden

Barco projector De Blauwe kei 2a
DCP projector van de Blauwe kei
Filmclub Schijndel heeft werkbezoeken afgelegd en gesproken met de leiding/technici van, de Blauwe Kei, de Pul in Uden, de Verkadefabriek, Perron-3 in Rosmalen en andere filmhuizen.

Voordelen en randvoorwaarden voor DCP projectie
Voordelen van een DCP projectie zijn:
1. Veel recentere films kunnen vertonen
    Resultaat: meer bezoek
    Resultaat: meer drankomzet e.d. voor ’t Spectrum
2. Dat de Filmclub alle uitgebrachte films kan vertonen
    Niet alle films komen nu uit op DVD, Blu-ray of VOD
    We krijgen niet altijd toestemming van de distributeur om een film te vertonen, ook al is deze op DVD, Blu-ray of VOD uitgebracht.
    Zeker kinderfilms geven een probleem (zoals van 20th Century Fox, Warner Bros en Walt Disney Company)
3. Beter beeld en geluidskwaliteit
    Minimaal eis 2K beeldkwaliteit
4. Professionele apparatuur is de eis van distributeurs en filmbond (NVBF)
    We worden nu gedoogd met onze dvd vertoningen.
5. De DCP projector is niet alleen voor de Filmclub, ook andere kunnen hiervan gebruikmaken. 
    Op een DCP projector kan ook een pc worden aangesloten voor o.a. presentaties.
6. Voortbestaan Filmclub in de huidige situatie

Randvoorwaarden voor een DCP projector t.o.v. een beamer
1. Hogere aanschafkosten: een DCP projector kost € 35.000, een beamer € 10.000. Randapparatuur* is hier niet in meegenomen.
2. In de podium accommodatie dient een afgesloten ruimte te komen met warme lucht afzuiging (Ø 200 mm).
3. Onderhoud duurder t.o.v. beamer.
4. Snelle internetverbinding (is nu al aanwezig).
5. Geluidssysteem afgestemd op filmprojectie 5.1 of 7.1 (decoder, versterkers en speakers).
* Randapparatuur: objectief, server (kan geïntegreerd zijn in DCP projector) en geluidsinstallatie.

Informatie m.b.t. DCP projectie
Informatie over apparatuur en kosten kunnen worden verkregen bij:
PBTA B.V. - Theater & Akoestiek / architect podium accommdatie 't Spectrum
- De Blauwe Kei Veghel / vertoont films met een DCP projector en heeft ervaring m.b.t. de gehele installatie en de kosten daarvan.
dcinex Netherlands / De Hork 7, 5431 NS Cuijk / leverancier DCP projectoren en installatie.

Wat nu?
Filmclub Schijndel wil in de nieuwe accommodatie meer films gaan vertonen. We zullen naast ons gebruikelijke Filmclub programma ook actuele films gaan vertonen voor kinderen (vakantie periodes), ouderen (50+ / overdag vertoning), ontbijtfilms en films voor een breed publiek.
De Filmclub blijft naast de filmvertoningen in de nieuwe podium accommodatie ook themafilms, wereldcinemafilms en documentaires vertonen in Het Gasthuis.

Inloggen

Wil je de filmtitels van Het Gasthuis zien? Registreer eerst. Daarna kun je met je persoonlijke password inloggen.

Filmclub nieuws

Stichting Filmclub Schijndel
Het Filmhuis van Schijndel
© 2018