Filmclub mannetje LL

  • here we are slide
  • yuli slide website
  • Bachmann slide
  • Dinsdag 1 februari. Here we are. Locatie: Podiumzaal 't Spectrum, 18.00 uur en 20.30 uur.
  • Dinsdag 15 februari. Yuli. Locatie: Podiumzaal 't Spectrum, 18.00 uur en 20.30 uur.
  • Zondagmiddag 20 februari. Herr Bachmann und seine Klasse. Locatie: 't Spectrum, 13.30 uur

Jac van Houten stopt als voorzitter maar blijft nog sterk verbonden met de Filmclub.
Jac3
Na ruim 22 jaar voorzitterschap van Filmclub Schijndel heeft Jac besloten deze functie neer te leggen. Gedurende al deze jaren heeft hij zich, met de onmisbare hulp van zijn vrouw Anja, voor meer dan 100% ingezet om de Filmclub te laten uitgroeien tot wat wij nu zijn: een club van ruim 230 trouwe leden die zich verbonden voelen in hun liefde voor de film. Niet alleen als voorzitter, maar ook als lid van de programmacommissie, als beheerder van de website, als maker van de papieren en digitale nieuwsbrief, en als technicus tijdens de filmvertoningen is Jac de drijvende kracht geweest die steeds bleef zoeken naar nieuwe uitdagingen. Zijn kennis en kunde hebben ons als vrijwilligers telkens opnieuw verbaasd.

Gelukkig kunnen we gerust zijn. Jac is dan wel per 4 januari afgetreden als voorzitter, maar als lid van de programmacommissie en als beheerder van de website blijft hij nauw verbonden met onze Filmclub. Ook de digitale nieuwsbrief blijft u via hem ontvangen. Graag hadden wij deze verandering live onder uw aandacht gebracht, maar u begrijpt dat dit in de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Zodra wij elkaar weer kunnen ontmoeten bij een filmvoorstelling zullen wij opnieuw, en dan samen met u, stilstaan bij het vertrek van Jac als onze voorzitter. Nu al bedanken wij hem voor zijn tomeloze bijdrage aan het culturele leven in Meierijstad, voor zijn enthousiasme voor alles wat film is, en voor zijn oprechte belangstelling voor alle leden van onze Filmclub.

Met vriendelijke groet, en hopelijk tot spoedig ziens,

Vrijwilligers Filmclub Schijndel

Jac voorzitter af

Wat willen we met film?

zin film

Voor jullie gezien

Lidmaatschap

lid def