Filmclub mannetje LL

Filmclub gaat dubbel aantal films vertonen in 't Spectrum 'Filmclub extra' (november 2019)
Vanaf januari 2020 verdubbelt het aantal films die we vertonen in de Podiumzaal van 't Spectrum, ook weer op de dinsdagavonden. Leden hebben op deze extra avonden korting op de toegangsprijs. De eerste extra film staat al genoteerd op 21 januari 'Sorry We Missed You' van de zeer bewogen en sociale cineast Ken Loach. De film kreeg 5 sterren in de Volkskrant. De consequentie is wel dat we 1 avond per maand Het Gasthuis verruilen voor een vertoning in 't Spectrum.
Het gesprek wat we hadden met de nieuwe manager van 't Spectrum Maartje van der Schoot was positief en resulteerde in deze mooie afspraak. We zijn hier heel blij mee en kunnen zo nog meer net uitgebrachte filmpareltjes vertonen voor een groot publiek.
We hebben voor deze 'Filmclub extra' een contract getekend voor 1 jaar (2020). Eind 2020 volgt een evaluatie voor eventuele verlenging.

Extra films (14 augustus)
Vanaf 4 oktober 2019 zullen de 10 extra films, die de Filmclub de afgelopen 12 maanden heeft geprogrammeerd en verzorgd, door 't Spectrum worden georganiseerd. 't Spectrum heeft het 3,5 jarig contract opengebroken en gaat de filmtitels nu zelf bepalen voor de vrijdagavond, donderdagmiddag en kinderfilms in de vakantie. Het zullen populaire filmtitels zijn. De Filmclub zal deze extra filmavonden dus niet meer verzorgen. We vinden het heel jammer dat het contract eenzijdig is opengebroken en gewijzigd. De Filmclub had liever het eerste contract voortgezet.

Eerste filmavond in Podiumzaal, 2 oktober 2018.
De Filmclub gebruikte op 2 oktober als eerst de nieuwe Podiumzaal 't Spectrum met de film 'Au Revoir Là-Haut'.
Podiumzaal021018W

Eerste beelden van nieuwe podium (28 september 2018)
rondom 14 speakers kl
https://player.vimeo.com/video/292353179

Huurcontract getekend met 't Spectrum (eind september 2018)
Filmclub Schijndel heeft op 13 september het contract ondertekend om voor de komende 3,5 jaar 20 films per jaar te gaan vertonen in het Podium 't Spectrum. Daarvan zijn 10 Filmclub films en 10 extra films (kinderfilms in de vakanties, middagsfilms en populaire vrijdagfilms). Op 2 oktober zal de Filmclub als eerste gebruik maken van de Podiumzaal 't Spectrum met de film 'Au Revoir Là-Haut'.

Historie
Nieuwe podium accommodatie in 't Spectrum
Op 7 december 2017 is de volledige Gemeenteraad van Meierijstad accoord gegaan met de bouw van de podiumaccommodatie in 't Spectrum.
Filmclub Schijndel is heel blij dat het podium eindelijk na ruim 20 jaar wordt gerealiseerd.

STAPPENPLAN
Januari/Februari 2018: bouwvoorbereiding
Maart 2018 start bouw podiumzaal
Juli 2018: oplevering podiumzaal
September 2018: ingebruikname podiumzaal

Podiumacc Bib
Bericht uit het Brabants Dagblad van 14-04-2010

Impressie verdieping Impressie zaal vanaf toneel film
Projectie afstand is ongeveer 16 meter. Huidige projectie afstand in het City theater is 22 meter.
Definitief ontwerp podium accommodatie 't Spectrum 2017 (241 stoelen, vaste tribune)

Podiumzaal 25 02 18
Start verbouwing is medio februari begonnen (foto vanaf 'balcon' gezien)

Podium verdiepingvloer
Verdiepingsvloer en zwart geschilderd plafond (status 27 april)
Podium tribune en projectievenster
Kijk richting tribune (status 27 april)
Podium staanders voor trust
Staanders voor ophanging trust voor licht / geluid / filmdoek (status 27 april)

 JAC5611 4
Situatie 6 juni 2018

Podium rechts ingang kl
Podium zaal ingang kl
podium ingeklapte tribune kl
Situatie 13 augustus 2018 (gedeeltelijk vaste en ingeklapte tribune, 242 stoelen)

rondom 14 speakers
Speakers zijn reeds geplaatst. (situatie 13 september 2018)
theater gordijnen worden gemaakt
Gordijnen worden ter plekke op maat gemaakt. (situatie 13 september 2018)

Wens van Filmclub Schijndel in vervulling
Vertonen met DCP en niet via dvd/blu-ray
Filmclub Schijndel is blij dat er eindelijk een podiumaccommodatie komt in Schijndel. Een vlakkevloerzaal met 241 stoelen.
De komende maanden zullen de potentiële gebruikers met het bestuur van het 't Spectrum in gespek gaan voor afstemming en behoefte. De potentiële gebruikers bepalen mede het succes van de exploitatie. Filmclub Schijndel heeft regelmatig contact met de gemeente over het optimaal vertonen van films in de nieuwe accommodatie. Ook heeft de Filmclub gesprekken gevoerd met alle politieke partijen om haar nadrukkelijke wens op tafel te leggen. En met succes!

Filmclub Schijndel bestaat 24 jaar en vertoont jaarlijks 40 films waarvan 10 in het City theater, telkens op dinsdagavond. Deze films worden geprojecteerd met een beamer op een projectiescherm van 8 meter breed (City) en Het Gasthuis (4,5 meter breed). De films staan op een dvd of blu-ray. Aangezien de beschikbaarheid van films op dvd/blu-ray al jaren terugloopt en de kwaliteit te wensen overlaat heeft de Filmclub de nadrukkelijke wens om in de nieuwe podiumaccommodatie films te projecteren met een DCP projector.

Samenwerken/verbinding
De Filmclub vindt samenwerking met andere groeperingen in Schijndel belangrijk. Film is een uitstekend medium om verbinding te zoeken. Hieronder een opsomming van de samenwerkingen van de afgelopen 12 jaar. 
Welzijn de Meierij (o.a. dementie)
Vluchtelingenwerk
Bibliotheek Meierijstad Schijndel (boekverfilming)
Het Elde College (milieu film / filmproject bovenbouw)
KBO (20 filmvertoningen overdag)
De Wereld woont in Schijndel / film, dans, eten en muziekavond met dorpsgenoten afkomstig uit Syrië, Iran, Oezbekistan, Indonesië, Vietnam, Senegal, Peru, China, India, Tsjetsjenië en Marokko.
1 Ander festival (Cultuur en muziek)
Lang zullen ze lezen
Kentalis (aandacht voor doven)  
Fairtrade groep Schijndel (films over eerlijke handel)
Energie Coöperatie Schijndel (milieufilms)
Vincentius Vereniging (Kind en armoede)
Spirituele projecten (jaarlijkse filmavonden met lezing)
KEG (Film en Kunst - De Wereld is Groter dan Schijndel)
Parochie Sint Servatius (2 vertoningen in de Sint Servatiuskerk met de film 'Into Great Silence')

Vertonen via een DCP (Barco DP2K-20C) projector
Barco DP2K 20C picture1 0

DCP projector
DCP staat voor Digital Cinema Package. Een DCP bestaat uit een aantal digitale bestanden die op een zeer specifieke manier zijn samengesteld om zo te kunnen worden afgespeeld op een Digital Cinema Server. Die server stuurt je film naar de digitale projector.

Projectie via een DCP is standaard in bioscopen en filmhuizen. Zo ook in de Verkadefabriek in Den Bosch, de Blauwe kei in Veghel en de Pul in Uden.

Filmclub Uden de Pul
Filmclub op bezoek bij filmhuis de Pul in Uden

Barco projector De Blauwe kei 2a
DCP projector van de (oude) Blauwe kei
Filmclub Schijndel heeft werkbezoeken afgelegd en gesproken met de leiding/technici van, de Blauwe Kei, de Pul in Uden, de Verkadefabriek, Perron-3 in Rosmalen, De Lievekamp in Oss en andere filmhuizen.

Voordelen en randvoorwaarden voor DCP projectie
Voordelen van een DCP projectie zijn:
1. Veel recentere films kunnen vertonen
    Resultaat: meer bezoek
    Resultaat: meer drankomzet e.d. voor ’t Spectrum
2. Dat de Filmclub alle uitgebrachte films kan vertonen
    Niet alle films komen nu uit op DVD, Blu-ray of VOD
    We krijgen niet altijd toestemming van de distributeur om een film te vertonen, ook al is deze op DVD, Blu-ray of VOD uitgebracht.
    Zeker kinderfilms geven een probleem (zoals van 20th Century Fox, Warner Bros en Walt Disney Company)
3. Beter beeld en geluidskwaliteit
    Minimaal eis 2K beeldkwaliteit
4. Professionele apparatuur is de eis van distributeurs en filmbond (NVBF)
    We worden nu gedoogd met onze dvd vertoningen.
5. De DCP projector is niet alleen voor de Filmclub, ook andere kunnen hiervan gebruikmaken. 
    Op een DCP projector kan ook een pc worden aangesloten voor o.a. presentaties.
6. Voortbestaan Filmclub in de huidige situatie

Randvoorwaarden voor een DCP projector t.o.v. een beamer
1. Hogere aanschafkosten: een DCP projector kost € 35.000, een beamer € 10.000. Randapparatuur* is hier niet in meegenomen.
2. In de podiumaccommodatie dient een afgesloten ruimte te komen met warme lucht afzuiging (Ø 200 mm).
3. Onderhoud duurder t.o.v. beamer.
4. Snelle internetverbinding (is nu al aanwezig).
5. Geluidssysteem afgestemd op filmprojectie 5.1 of 7.1 (decoder, versterkers en speakers).
* Randapparatuur: objectief, server (kan geïntegreerd zijn in DCP projector) en geluidsinstallatie.

Informatie m.b.t. DCP projectie
Informatie over apparatuur en kosten kunnen worden verkregen bij:
PBTA B.V. - Theater & Akoestiek / architect podium accommdatie 't Spectrum
- De Blauwe Kei Veghel / vertoont films met een DCP projector en heeft ervaring m.b.t. de gehele installatie en de kosten daarvan.
dcinex Netherlands / De Hork 7, 5431 NS Cuijk / leverancier DCP projectoren en installatie.

Wat nu?
Filmclub Schijndel wil in de nieuwe accommodatie meer films gaan vertonen. We zullen naast ons gebruikelijke Filmclub programma ook actuele films gaan vertonen voor kinderen (vakantie periodes), overdag vertoning (CinemaPlus), ontbijtfilms en films voor een breed publiek.
De Filmclub blijft naast de filmvertoningen in de nieuwe podiumaccommodatie ook themafilms, wereldcinemafilms en documentaires vertonen in Het Gasthuis.