Op 7 december 1933 vraagt Leon Steenbakkers een vergunning aan voor de bouw van Toneelzaal met kleedkamer aan de Hoofdstraat nummer 147, kadestraal bekend sectie 4523. In de aanvraag en de bijbehorende stukken wordt niet vernoemd wie de architect is geweest, gezien de kwaliteit van de tekeningen lijkt het erop dat de tekeningen gemaakt zijn door de aanvrager of door de aannemer. De bouwkosten van het 128 m2 grote gebouw wordt uit de stukken niet duidelijk.

City Theater 1933 01City theater 'zijgevel' 1933

City Theater 1933 02City theater plattegrond 1933

City Theater 1933 03City theater aanzicht podium 1933

Door de opzichter van Bouw en Woningtoezicht wordt op 14 februari advies uitgebracht voor de bouw waarbij de opmerking wordt geplaatst dat de ruimte boven de toneelzaal niet mag worden gebruikt als opslagplaats omdat die hierop niet berekend is. Onder deze voorwaarde wordt op 16 februari 1934 een bouwvergunning verstrekt. Gezien de opmerkingen van 14 februari 1934 dat de toneelzaal onvoldoende voorzien is in lichttoevoer (± 6 m2) en ventilatie (± 3 m2) en dat Steenbakkers toezegt dat dit spoedig in orde wordt gebracht, wijst erop dat op het moment van het verstrekken van de bouwvergunning de bouw grotendeels was gerealiseerd.

In 1938 is de eerder gerealiseerde toneelzaal vervangen door een bioscoop. De aanvraag en de tekeningen zijn waarschijnlijk tijdens de brand in het gemeentehuis in 1944 verloren gegaan. Tijdens de aanvraag voor herbouw is in 1946 blijkbaar een reconstructietekening gemaakt.

City Theater 1938 01City theater plattegrond1938 (510 stoelen)

City 1938Luchtfoto City theater1938

City 19 04 1940SPAR bonte-avond 19-04-1940

Tijdens de granaatweken, 17 september tot 23 oktober 1944, werd de in 1938 gebouwde bioscoopzaal volledig verwoest.

 City verwoest 1944Eind 1944. Cafe dat voor het City theater stond is verwoest en daarna gesloopt. Nu is een deel van het verwoeste City theater te zien. Links onder op deze foto zie je CITY THEATER op de grond liggen.

Het schaderapport voor bioscoop vermeldt een totaalbedrag voor theater en woonhuis-café groot f. 36.350. Voor dit bedrag wordt op 20 november 1946 een aanvraag ingediend voor noodherstel. Op 10 juli wordt een overeenkomst gesloten voor de sloop van de fundering van Hoofdstraat 147 (bioscoopzaal) voor een bedrag van f. 400,00. De bruikbare materialen die vrijkwamen uit de bovenbouw zijn gebruikt voor herstel van woonhuizen.

Op 21 mei 1946 wordt door L. Steenbakkers, wonende Hoofdstraat 146, een vergunning aangevraagd voor de bouw van een bioscoopgebouw op het perceel, groot 448.30 m2., kadastraal bekend sectie D nummer 3533 en 3559. De bouwkosten zijn begroot op f. 80.000,=. Architect is Ch.J. van Liempd die gezamenlijk met F. van Meerendonk de uitvoering zal realiseren. Op 29 mei wordt door de gemeente Schijndel de vergunning verstrekt.

City Theater 1947 01Plattegrond City theater 1947 met loge

City Theater 1947 02Balkon City theater 1947

City Theater 1947 03Tekening 'voorgevel/entree' City 1947

City Theater ingang vroeger kVoorgevel/entree City in werkelijkheid 1947

City Theater 1947 04Zijgevel City theater 1947

City Theater 1947 05Achtergevel City theater 1947

In februari 1947 wordt een rapport geschreven gericht aan het college van B&W waarin alle zaken voor de herbouw van de bioscoopzaal worden toegelicht. Vermeldt wordt dat de kosten voor de bouw van deze zaal in 1932 f. 4.000,00 bedroeg en dat deze zaal in 1938-1939 voor f. 23.000,00 is verbouwd tot de in 1944 verwoeste bioscoopzaal. De kosten voor de herbouw bedragen f. 79.750,00 waarvoor een rijksbijdrage van f. 36.350,00 wordt verkregen. Het rapport pleit voor het bevorderen van aanvulling van de rijkssubsidie voor de herbouw van de bioscoopzaal. Op 16 april 1947 wordt door het Ministerie van wederopbouw en Volkshuisvesting een tegemoetkoming van f. 43.700,00 toegezegd. De totale bouwkosten inclusief kelder (later toegevoegd) en architecten honorarium bedragen f. 94.940,00.
De betreffende bioscoopzaal werd over de periode 1938 tot en met 1945 verhuurd aan een bioscoopexploitant W.A. van Dun, in 1947 is aan de heer Steenbakkers inmiddels een bioscoopvergunning verstrekt.

City 1947City 24-04-'48 (Afscheid van dokter W. v. Oppenraaij)

Op 11 oktober 1948 vraagt L. Steenbakkers, drankslijter, een gunning aan voor de bouw van een drankslijterij met woonhuis op het perceel kadastraal bekend sectie D nummer 3533. Bij de bouw wordt ook de doorgang naar de bioscoop gerealiseerd. Op 18 oktober 1948 wordt door de gemeente Schijndel vergunning afgegeven voor de bouw.

City Theater 1948 01Voorgevel City 1948 met ingang hoofdstraat

Op 28 mei 1952 wordt door L. Steenbakkers, directeur bioscoop, een vergunning aangevraagd voor de bouw van een foyer bij het city-theater, op het perceel kadestraal bekend sectie D nummer 3533. Architect is Ch. J. van Liempd, Hoofdstraat 263 Schijndel. De kosten voor de realisatie van de bouw bedragen f. 9.750,==. Op 3 juni wordt door de gemeente Schijndel vergunning verstrekt voor de bouw.

Op 27 maart 1956 vraagt A. Steenbakkers, Hoofdstraat 145, een vergunning aan voor de bouw c.q. verbouw van een café op het perceel kadestraal bekend sectie D nummer 3533. De bouwkosten bedragen f. 9.850,==. Architect is P.J. Rooijakkers, Hoofdstraat 178 Schijndel. Op 17 april verstrekt de gemeente Schijndel de vergunning voor het verbouwen van een café kadestraal sectie D nummer 4885.

City Theater 1956 01Doorgang naar City 1956 (langs woonhuis)

City Theater 1956 02Doorgang City theater/cafe 1956

City Theater 1956 03Links aanzicht in doorgang 1956

City Theater binnen 1 1964City 1964 zaal en balkon

City Theater binnen 2 1964City 1964 zaal

City Theater binnen 5 1964City 1964

City Theater binnen 4 1964City 1964 hal 1ste verdieping

 City Theater binnen 3 1964City 1964 zicht vanaf balkon

In 1978 vraagt E. Wierda, vanaf 1972 eigenaar wonende op Markt 13 in Schijndel, een vergunning aan voor het verbouwen van het City Theater plaatselijk bekend sectie G nummer 434. De geraamde kosten voor de verbouwing bedragen f. 10.000,==. Architect is G.C.C. Tegenbosch Meester Michelsstraat 19 Schijndel. De gemeente Schijndel verstrekt op 2 oktober 1978 de vergunning voor verbouwing.

City bondsblad 1977Zaal met loge en balkon 1977 (foto filmbond)

Entree City 1971Nieuwe ingang 1979

Aan de jarenlange bioscooptraditie kwam in 2002 een einde en wordt de bioscoop uitgeschreven bij de filmbond (NVBF).

Uitschrijving City als bioscoopUitschrijving City als bioscoop vermeld in het blad van de NVBF.

De verwachting is dat het gebouw na 2023 gesloopt zal gaan worden om plaats te maken voor woningbouw.

Melding dat gebouw gesloopt zal gaan worden. Gesprek uit Brabants Dagblad met Annie Wierda (pdf 1,9 MB).

Meer gegevens zie historie van film in Schijndel.