Filmtitel The Salt of the Earth (docu)
Regisseur W. Wenders, J. R. Salgado
Datum 28-04-2015
Locatie Het Gasthuis
Waardering 4,75
Opmerking I.s.m. Veerkrachtig Schijndel
Verslag 76 bezoekers waarvan 24 leden.
Op deze zeer drukke en indrukwekkende filmavond kon je een spelt horen vallen zo stil was het. De avond werd geopend met een korte inleiding van Maayke Boon van Ostade - van Oerle van 'Veerkrachtig Schijndel' over wat de film "The Salt of the Earth" bij haar had losgemaakt.

Maayke schreef: "Deze film heeft grote indruk op mij gemaakt. De wijze waarop het fotomateriaal van Salgado in de film is verwerkt zorgt ervoor dat de beelden op m'n netvlies gebrand staan. Gedurende 40 jaar is Salgado op vele plaatsen in de wereld geweest om mensen in hun veelal uitzichtloze situaties een gezicht te geven. Hun levensverhalen zullen tenminste niet verloren gaan. Uiteindelijk vindt Salgado de hoop weer terug wanneer hij op de boerderij van zijn vader in de provincie Minas Gerais samen met zijn vrouw alles in het werk stelt om de grond weer vruchtbaar te krijgen door herplant van een grote variëteit aan bomen en planten. Het regenwoud herstelt zich."

De film van Wim Wenders over fotograaf Sebastião Salgado maakte grote indruk. Amateur-fotografen, leden van Energiecoöperatie Schijndel, leden van de Filmclub en andere belangstellenden zagen geweldige fotografie over een heel betrokken wereldburger de Braziliaan Sebastião Salgado. Ook waren enkele boeken van zijn film-projecten zoals ‘Workers’ en ‘Genesis’ in te zien. Het kon niet anders dan dat deze film-avond goed werd gewaardeerd.
De score 4,75. De onderverdeling 75% ZEERGOED en 25% GOED.