Filmtitel Together
Regisseur Lukas Moodysson
Datum 06-11-2001
Locatie City theater
Waardering 3,80
Opmerking
Verslag 118 bezoekers.
Het was me een avondje wel. Veel ging er mis. Maar het goede nieuws is dat er veel bezoekers waren. Veel nieuwe gezichten.
Na het praatje voor de filmvertoning werd de projector gestart, wel beeld geen geluid. Wat krijgen we nou? Het was nog erger. De film was op twee spoelen gebracht en het bleek ook nog de verkeerde te zijn. Dus de andere spoel. Het zelfde probleem, wel beeld geen geluid. Na enkele vervolg starten nog steeds geen geluid. De bezoekers maar verzocht een drankje te pakken, het zou wel eens 10 minuten kunnen duren. Het lampje dat het geluid aftast bleek stuk te zijn. Er staan 2 projectoren in het City theater, dus het lampje met de andere projector verwisseld. En ja..... geluid. De bezoekers weer opgetrommeld en draaien met die handel. Deze avond ook aan het publiek gevraagd of ze het prettiger vonden de film zonder pauze te vertonen. 50% van het publiek op het balcon gaf aan geen pauze te willen en van de 20 personen die in de loge zaten was er 19 die geen pauze wilde.
Omdat we wat vertraging hadden opgelopen door de geluidstoring gaf Jac aan de film zonder pauze te vertonen. Dit tot hilariteit van veel bezoekers.