Filmclub mannetje LL

  • Filmclub 2020
  • Bestuur en vrijwilligers wensen alle leden en niet-leden van de Filmclub een hoopvol 2021. Een jaar van gezondheid, ontmoeten, gezelligheid, knuffelen, verwondering, inspiratie, ...... Let goed op jezelf en elkaar en blijf gezond.

Begin
Filmclub 1994-2000

Gasthuis
Filmclub 2001-2010

podium
Filmclub 2011-2020

podium corona
Filmclub 2021-2030