Filmclub Schijndel is een filmhuis dat is opgericht in 1994. Vanaf 10 juli 2002 is Filmclub Schijndel een Stichting. De officiële naam is Stichting Filmclub Schijndel. De Filmclub vertoont filmhuisfilms op verschillende locaties in Schijndel.
Filmclub Schijndel is lid van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en van Vereniging van Filmhuizen (VvF).

De Filmclub werkt met vrijwilligers. De taakverdeling is hieronder te lezen.

Filmclub 2020

Bestuur
Voorzitter: vacant
Secretaris: Ger Schuurmans
Penningmeester: Marc Jacquemard

Programmacommissie
Ellen Vinks  
Edith Wintjens
Jose Kozica
Jac van Houten
Kees Wamelink

Gastvrouwen en gastheren
Edith Wintjens (coördinator)
Ellen Vinks
Ger Schuurmans
Steffie de Greef
Marius de Greef
Jose Kozica
Jeanne Berkelmans
Hein Berkelmans
Trudy van Houten
Leon van Houten
Chris Barten
Coby Warmendam

Techniek
Peter Wintjens
Marius de Greef
Wiek van Lieshout

Projectteam 
Ellen Vinks
Jeanne Berkelmans
Trudy van Houten

Open Doek team
Chris Barten (coördinator)
Peter Wintjens
Marius de Greef
Steffie de Greef
Edith Wintjens
Ellen Vinks
Marc Jacquemard
Coby Warmerdam

Nieuwsbrieven
Ger Schuurmans (digitaal)
Leon van Houten (papier)

Webmaster
Jac van Houten

Media
Ellen Vinks (kranten/pers)

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijke en kritische bewustwording. We willen dit bereiken door het organiseren van openbare filmvoorstellingen met films uit het filmhuiscircuit. Het zijn levensbeschouwelijke films, wereldcinemafilms die ons iets laten zien uit andere culturen, spirituele films en documentaires. Wij zien de film ook als kunstvorm die een dieper bewustzijn raakt. Door het regelmatig vertonen van deze filmhuisfilms brengt de Stichting als het ware deze films dichter bij de Schijndelse bevolking. Ook willen we het discussiëren over deze films bevorderen door het verstrekken van inhoudelijke begeleiding bij de te vertonen films door middel van presentaties (voorwoord voor aanvang van vertoning) lezingen, speciale thema-avonden en geschriften. Wat willen we met film, klik hier.

Programmacommissie
De te vertonen films worden vooraf door de meerderheid van de programmacommissie bekeken. We vertonen alleen films die we zelf gezien hebben op groot scherm.

Thema- wereldcinemafilms en documentaires in Het Gasthuis (toegankelijk voor leden en niet-leden)
Om nog meer bekendheid te geven aan de zogenaamde filmhuisfilms trekken we de wijk in. Sinds begin 2010 vertonen we films in Het Gasthuis en met succes. Mensen kunnen nu op loopafstand de mooiste films bekijken op groot scherm.

Thema-films
Elk jaar organiseert de Filmclub thema-films over een speciaal onderwerp. Het bekendste is 'De wereld woont in Schijndel' waarin de Filmclub samen met allochtonen uit Schijndel een informatie, film en maaltijd organiseert. Daarnaast ook thema-films over "de vrouw in de film", "Spaanse films", "milieu onderwerpen" enz.

Wereldcinema-films
Ook wil de Filmclub aandacht geven aan de kwetsbare artistieke en culturele waardevolle film. Het zijn films uit o.a. Tibet, China, Mongolië, Afghanistan, Iran, Irak, Rusland, Japan, Zuid-Korea, Marokko, Tunesië, Zuid-Afrika, Midden-Amerika. Het zijn de wereldcinemafilms. De Filmclub vertoont deze films om meer bekendheid te geven aan en belangstelling te wekken voor andere culturen. Over het algemeen vergen deze films een andere manier van kijken. Het zijn vooral films met een oog voor het kleine en het oorspronkelijke. Films waar een bepaalde rust van uitgaat en die de kijker alle tijd geven om het getoonde in zich op te nemen.

Documentaires
Ook besteden we aandacht aan documentaires. Zoals de film 'Doof Kind' die we i.s.m. Kentalis hebben georganiseerd. Kijk maar eens op onze lijst van vertoonde films.

Projecten 
Ook organiseren projecten over een bepaald onderwerp. We werken dan samen met andere organisaties.
Tevens willen we met deze projecten een meerwaarde geven aan de filmavond. Dergelijke projecten organiseren we in Het Gasthuis.

Extra films op andere lokaties
Tevens vertonen we ook films op andere lokaties om nog meer recht te doen aan de inhoud van de film (zoals in de kerk met de film "Into great silence") of bij vertoningen in de openlucht.

Leden 
De leden van Filmclub Schijndel komen uit Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Boxtel, Gemonde, Berlicum, Uden, Liempde, Loosbroek en natuurlijk ook uit Schijndel.

Plaats: Schijndel 
Schijndel is een plaats in Brabant en ligt tussen Den Bosch en Eindhoven. We vertonen in de podium accommodatie 't Spectrum en Het Gasthuis.

Leden 
Om een goede afstemming te verkrijgen tussen de wensen van de leden en de keuze van de films wordt na elke vertoning een waarderingsformulier ingevuld door de leden om zodoende de beoordeling van die film te toetsen. Dit waarderingsformulier is begin 2000 ingevoerd. Om het clubgevoel extra te benadrukken wordt er voor de filmvertoning nog een toelichting gegeven op de film, regisseur of over het thema van de film. 

Gelden
De gelden worden door de leden en niet-leden ingebracht. 
Filmclub Schijndel ontvangt geen gelden uit reclame maar ontvangt wel indirect subsidie van de gemeente in de vorm van een aangepaste zaalhuur in 't Spectrum.